Historie

Koret reiste seg som en Fugl Fønix fra asken, etter
«AllFred», som var iferd med å nedlegges. De 6 – 7
medlemmene som var igjen, prøvde som en siste utvei en
annonse i lokalavisen. Annonsen var morsom og
original, og responsen var stor. Over 40 entusiastiske
sangere møttes for å dra igang
et nytt kor.

Fønix feiret i 2016 sitt 20-årsjubileum, og har i løpet
av årene fått et visst ry i Drammen for å være et
entusiastisk kor med utstråling. Koret blir stadig bedre
musikalsk, men satser ikke på det musikalske
toppsjiktet. Koret vektlegger heller humor, originalt
repertoar og stemningsfull fremføring.

Fønix har vært flinke til å ivareta miljø og trivsel.
Koret består i dag av 45 faste sangere, som er
en fantastisk hyggelig gjeng. Julebord og
hyggekvelder er faste trivselstiltak. Videre markeres jubileer med flotte konserter og fester. Hvert tredje år drar vi på kortur som settes veldig pris på av deltagerne!