Aktiviteter

Året 2016 var preget av  forberedelser til den store «jubileumskonserten» i Drammen Teater. Det ble et høydepunkt som satte standarden på koret og hva vi representerer. Tidlig i dette jubileumsåret, dvs. i midten av februar, markerte vi med en jubileumsfest i Drammen Roklubb sine lokaler. Den ble ettertrykkelig feiret med sang, musikk, skåler og taler ut i de små timer… jeg sier ikke mer!

Det har vært mye fokusert på øving for å bli bedre. Av og til leier vi inn inspirerende sangpedagoger som gir oss mer troen på oss selv. Da blir det gjerne intense dager som gir oss mye! Det har vi prøvd å ta med oss på øvelsene i etterkant.